av BentHBlogg | mai 12, 2011  

Stoltenbergs valgfrihetsbløff

Først forsøkte Statsminister Stoltenberg å ta æren fra Kongen under utdeling av medaljer til veteranene. Etter en pinlig retrett i spørretimen 11. mai, forsøkte han å komme på offensiven ved å sole seg i glansen av valgfrihetsreformer som Høyre og andre borgelige partier har kjempet frem. Stoltenberg uttalte at:

For det første er jeg kraftig tilhenger av valgfrihet. Derfor har Arbeiderpartiet gjennom mange år gjennomført valgfrihet. Det var Arbeiderpartiet som startet arbeidet med å innføre fritt sykehusvalg. Det var min forrige regjering som innførte fastlegereformen, der man fritt kan velge fastlege. Det var Gerhardsens Arbeiderpartiet og SV-byråd her i Oslo som innførte fritt sykehjemsvalg i Oslo. Reell valgfrihet til barnehager kom først da det var full barnehagedekning.

 Med fastlegereformen innskrenket Arbeiderpartiet retten til å bytte lege til to bytter pr år. Før reformen kunne man fritt oppsøke den legen man ønsket. Arbeiderpartiets definisjon av en valgfrihetsreform er med andre ord økt statlig regulering og mindre valgfrihet for pasientene.

Det var Høyre og Frp som gjennom budsjettforhandlingene med Bondevik 1 for budsjettet for 1998 fikk presset inn at regjeringen skulle lovfeste retten til fritt sykehusvalg i forbindelse med den nye pasientrettighetsloven som de arbeidet med. Regjeringen Bondevik 1 fulgte opp avtalen og fremmet lovforslaget. Men Arbeiderpartiet, SV og Sp og Kristelig Folkeparti var fortsatt svært skeptiske til rettigheten, men stemte motvillig for. Men de understreket sin skepsis i innstillingen: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil anmerke at pasientrettigheter som i utgangspunktet er ment å styrke behandlingstilbudet til pasienten, kan ha utilsiktede effekter. Flertallet vil spesielt påpeke at en generell og landsdekkende rett til fritt valg av sykehus vil kunne føre til et redusert lokalt helsetjenestetilbud, dersom det ikke også legges inn andre tiltak som bidrar til en likeverdighet i helsetjenestetilbudet.

I forbindelse med behandlingen av denne loven fremmet også Høyre og Fremskrittspartiet forslag om rett til individuell fastsatt medisinsk tidsfrist for behandling. Det stemte også Arbeiderpartiet imot (selv om de satt i opposisjon) og ordningen ble ikke innført før etter Høyre kom i regjering i 2001. Men det er nok ikke lenge før Stoltenberg prøver å ta æren for Nordens sterkeste pasientrettighetslov også.

De samme argumentene bruker Ap nå mot Høyres forslag om fritt behandlingsvalg. I dag opplever pasienter lange ventetider, til tross for at det finnes tilbud med ledig kapasitet. Dette rammer pasienter som trenger kneoperasjoner, røntgenundersøkelser, psykisk helsehjelp eller rusbehandling. Når Høyre har foreslått å la pasientene benytte godkjente private tilbud for statens regning, svarer Aps helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen at dette vil true lokalsykehusene. Skal man dømme ut fra fakkeltogene og sterke protester mot Regjeringens lokalsykehuspolitikk, er vel Strøm-Erichsen en større trussel mot lokalsykehusene enn pasientenes valg. Dessuten mener Ap at fritt behandlingsvalg fører til sosial ulikhet. Men faktum er at Aps syke helsepolitikk fører til at rask behandling nå er forbeholdt de som kan betale selv. Men for dem er det åpenbart viktigere å passe på at valgfriheten ikke ødelegger systemet, enn å forhindre at systemet ødelegger for pasientene.

Da Rune Gerhardsen innførte fritt sykehjemsvalg i Oslo, var etter pålegg fra et flertall i Oslo bystyre med de borgelige partiene i front. Nå går Oslo Arbeideparti til valg på å avvikle de sykehjemstilbudene som eldre i Oslo er mest fornøyd med. Dermed blir det færre valgmuligheter, og et mer ensidig tilbud. Høyre går til valg på større mangfold av tilbud, og mer valgfrihet for brukerne.

Etter at private aktører har sørget for å innfri Regjeringens løfte om full barnehagedekning, forsøkte Stoltenberg og co seg på å dolke dem i ryggen ved å gjøre det vanskeligere å drive private tilbud. De nye reglene ville ha ført til nedleggelser av gode private barnehager i hele landet. Og hvis mangfoldet forsvinner og det offentlige velferdsmonopolet står igjen, blir det meningsløst å snakke om valgfrihet. Det er også grunn til å minne om at Arbeiderpartiet mener at de som ikke velger barnehager skal straffes og miste kontantstøtten.  

Neste gang Stoltenberg forsøker å ta æren for noe, bør han sørge for at det er sin egen glans han soler seg i, og ikke andres.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00