av BentHBlogg | mai 6, 2011  

AP bruker sølvgaffelen i kampen mot eldre som vil bo hjemme

Arbeiderpartiet er åpenbart så redd for hvor godt Høyres forslag om skattefradrag for nødvendig hjelp i hjemmet er, at de må bruke sølvgaffelen og parodier på nivå med ”hallo i uken” for å bekjempe det.

Vi vet at de aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Muligheten for å bo hjemme når helsen begynner å skrante er gode hjemmehjelpsordninger og hjemmesykepleie. Det er et kommunalt ansvar, finansiert av det offentlige og med en liten egenandel.

Men de fleste har behov for hjelp ut over det. Hjemmehjelpen gjør ikke hovedrent, kommunen måker ikke oppgangen, og ingen vil bo i et hus og en hage som forfaller. Da er det ofte barna eller andre pårørende som trør til. Men familiemønsteret i Norge endrer seg. Mangen bor ikke lenger på samme sted som barna, flere er også enslige uten barn og andre synes at barna har nok med sitt

For de med veldig god økonomi er det ikke noen problem å kjøpe disse tjenestene. Men for de med grei og vanlig økonomi blir dette en stor belastning på toppen av avgifter og eiendomskatt. Høyre mener derfor at en begrenset avdragsmulighet for utgifter for nødvendig hjelp for å kunne bo hjemme er en god løsning. Da vil flere kunne kjøpe seg hjelp som ikke kommunen tilbyr. For eksempel vask av tak og vegger og snømåking om vinteren slik at en ikke blir isolert.

Dette er også god samfunnsøkonomi. Det er mye billigere med en liten skattelette, enn å tilby kommunale institusjoner. Alternativet for mange er jo å da heller flytte i omsorgsbolig eller søke om sykehjemsplass. Hva skjer da? Ofte gjøres ”arven” opp. Eneboligen selges, formuen deles på barna, og den eldre blir sittende igjen med pensjonen. Da vil leien i en kommunal omsorgsbolig fort være så høy at den utløser statlig bostøtte. Dette er Arbeiderpartiets alternativ. Ikke rart at de må finne frem sølvtøyet i kampen mot Høyres løsning.

Hvor har de sølvtøyet fra? Det er enkelt.  Høyres omsorgsutvalg har i punkt 5.6.2 Fritt brukervalg, vist til eksempel på tilleggstjenester som ikke inngår i praktisk hjelp i hjemmet/hjemmehjelp, blant annet sølvpuss, stryking og vindusvask.  Utvalget har i rapporten nevnt at slike tjenester skal den enkelte ha mulighet til å kjøpe i tillegg av hjemmetjenesten, enten den er privat eller offentlig. Men dette er ikke fradragsberettiget. Fordi det er ikke nødvendige tjenester for å kunne bo hjemme.

Under et helt annet punkt, et annet sted i dokumentet, punkt 5.7 Pårørende som viktig ressurs/omsorgslønn, skriver utvalget om Høyres forslag om et begrenset skattefradrag for nødvendig hjelp i hjemmet. VG Nett som brakte feilkoblingen fra Arbeiderpartiet først, var også først ute med å rette det opp. Da må det være surt for avisens politiske redaktør å bruke en hel kommentatorartikkel basert på en feil som hans egen avis rettet opp for to dager siden. Men slik går det når iveren etter å lage parodier på Høyres politikk blir så stor at en glemmer de dette egentlig handler om: Eldre mennesker som ønsker å leve et selvstendig liv hjemme hos seg selv så lenge som mulig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei! Det var riktignok upassende av DN.leder å fokusere på sølvpussen, men den kommende generasjon av pensjonister er oppegående og rike folk, som nok klarer å kjøpe de tjenestene de trenger. De som trenger hjelp vil være enslige pensjonister og noen ganske få minstepensjonister, som mangler nettverk. Etter min mening ville det være mer hensiktsmessig og rettferdig for alle pensjonister og lempe på skattetrykket på pensjon og eiendom, noe som da alle kan dra nytte av. I dag er det jo slik at ektefeller blir straffet for å spare staten for penger, ved nettopp å hjelpe hverandre. Konklusjonen må være at de aller fleste vil klare seg selv uten å måtte gå runden i byråkratiet og da er skattelette på hjemmetjenester urettferig fordi det fordrer visse ressurser som helse til å sloss. Derimot en skatte lette på pensjon og eiendom kan alle dra nytte av uten og måtte sloss med kemneren først.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som en konsekvens av at Høyre støtter å legge ned sykehuset i Kristiansund (en naturlig konklusjon ved at partiet støtter bygging av en mastodont i Molde) oppfordrer jeg til ikke å støtte partiet ved valgene 2011 og 2013.

Jeg har støttet partiet ved alle valg siden jeg fikk stemmerett i 1985, men føler en hjemløshet ved at partiet nå åpenbart ønsker å slakte sykehuset i min fødeby.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00