av BentHBlogg | november 8, 2009  

Blir Schjøtt- Pedersen noen gang rette vedkommende?

Stabssjefen på statsministerens kontor er nå blitt statsråd. På regjeringens sine sider står det: ”Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er statsråd ved Statsministerens kontor. Han skal som stabssjef bistå statsministeren i hans arbeid, men ikke ha selvstendige ansvarsområder.”

Når regjeringen kom ut på slottsplassen ble han presentert som samordningsminister, det var også slik han fremsto selv og ble omtalt av sine kollegaer i KlassekampenKarl Eirik vil ikke være konstitusjonelt ansvarlig på noen områder, og han vil aldri så lenge han er samordningsminister fremme noen saker for Stortinget. Hvis Stortinget retter spørsmål til ham, vil de bli sendt videre til ansvarlig statsråd, sier Giæver Eriksen.”

På Stortingets intranett har vi maler for skriftlige spørsmål. Der må vi velge hvilken statsråd vi skal stille et spørsmål til. Der dukket betegnelsen samordningsminiser opp etter regjeringsendringene og den er fortsatt virksom:                                                                                                                                                                 

 

Her ser dere at jeg fortsatt i dag søndag 8. November kan sende av gårde spørretimespørsmål til samordningsministeren. Jeg har allerede gjort det i god tid før fristen forrige torsdag kl. 1400. Det resulterte i at jeg først fikk en telefon fra Stortingets kontor fredag som kunne informere at Statsministerens kontor hadde overført spørsmålet til ”rette vedkommende”, som etter deres mening er justisministeren.  At justisministeren andre onsdagen på rad har prioritert andre oppdrag en å besvare Stortingets spørsmål og at spørsmålet dermed utsettes er en annen historie.

Dermed bekreftes det at Shcjøtt-Pedersen aldri skal være rette vedkommende i Stortinget. Jeg stilte et spørsmål som er svært relevant for en minister som har sin begrunnelse i behovet for å samordne fagstatsrådene i viktige saker. Saken om nye redningshelikopter som stadig utsettes på grunn av uenighet mellom forsvarsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og justisdepartementets underliggende etater.  Mine kollegaer Andre’ Oktay Dahl og Trond Helleland har stilt spørsmål til samordningsministeren om statsetatenes rolle i forhold til samordnet byplanlegging og nytt nødnett. Deres spørsmål er også overført til rette vedkommende – henholdsvis kommunalminister og justisminister.

Dette reiser flere prinsipielle spørsmål. Hvis det er slik at han ikke skal gjøre noe annet enn det han gjorde før – hvorfor ble han da statsråd? Han var stabssjef tidligere som statssekretær. Det som skiller en statssekretær fra en statsråd er jo at statsråden sitter i kollegiet og er konstitusjonelt ansvarlig ovenfor Stortinget. Men Stortinget får beskjed om at han ikke skal ha noen saker hvor han er konstitusjonelt ansvarlig – han skal kun jobbe med saker som andre har ansvaret for.

Når han er gitt posisjonen som statsråd så er det mye som tyder på at hensikten er å gi ham større tyngde når ulike interesser skal samordnes mellom fagstatsrådene. En jobb som vanligvis ivaretas av Statsministerens og i dennes underutvalg. Men det er klart at stabssjefen har fått en mer sentral rolle i å enten avklare disse sakene før de havner dit eller å forberede dem best mulig før beslutningen skal fattes av Stoltenberg – eller diskuteres i underutvalget. 

Men vil det ikke da nettopp være et poeng at Stortinget kan spørre den statsråden som i realiteten har ansvaret for prosessen som skal føre til samordning av ulike standpunkt – om nettopp dette? Det finnes nemlig mange eksempler på at viktige saker blir utsatt, blir dyrere eller at dårlige løsninger velges nettopp på grunn av en dårlig samordningsprosess mellom fagdepartementene. De tre nevnte spørsmålene er alle gode eksempler på dette.

Onsdag vil Statsministeren svare på spørsmål fra Trine Skei Grande (v) om i hvilke saker Statsråden ved Statsministerens kontor er konstitusjonelt ansvarlig for ovenfor Stortinget.  Hvis han holder fast på Giæver Eriksen sitt svar så vil vi komme i en spesiell situasjon. Da vil vi som stortingsrepresentanter kunne møte Statsråd Schjøtt-Pedersen i debatter om alle saker regjeringen jobbe med alle andre steder enn i Stortinget. Vi vil kunne stille han spørsmål i Redaksjon 1, Tabloid, Politisk Kvarter og Her og Nå. Men aldri krever at han svarer fra Stortingets talerstol – men den form som det krever og den status et slikt svar har.  

Dette har jeg tatt opp med Stortingets President. Jeg mener at vi ikke kan akseptere at Statsminister Jens Stoltenberg på en så klar måte undergraver Stortingets posisjon i forhold til regjeringen.  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00