av BentHBlogg | oktober 27, 2009  

Lundteigen undervurderer sine kollegaer, men det enkleste er ofte det beste!

Bjarne Håkon Hansens grundervirksomhet har skapt debatt. I dagens VG sier Per Olaf Lundteigen at Hansen burde hatt to års karantene før han kunne ta med seg noen av Stoltenbergs mest sentrale politikere og etablerte kommunikasjonshuset ”First House”. Egentlig rart at de ikke valgte å bruke det norske navnet ”Lagtinget” – nå når dette er ledig etter at Stortinget ikke lenger består av to hus.

 

Jeg er uenig i Lundteigen. Dagens regler er strenge nok og hindrer en direkte overgang fra en politisk posisjon – til at en møter seg selv i svingdøren. Jeg har ikke hørt noen som tar til orde for yrkesforbud – så da blir det jo egentlig en diskusjon om hvor lenge karantene skal være. Enkelte innen Arbeiderpartibevegelsen er skuffet over at noen av deres fremste tillitsmenn velger å selge kompetansen som partiet har gitt dem gjennom mange års tillitsverv på det åpne markedet. Kanskje de heller burde stilt seg spørsmålet om hva som gjør at akkurat disse tillitsmennene velger å forlate den rødgrønnne skuten?

 

Lundteigens krav vitner om at han tror at han selv og hans kollegaer ikke er i stand til å håndtere tidligere politikere som nå har andre oppdragsgivere enn velgernes interesser. Det mener jeg er en undervurdering av kollegaer. Vi møter nesten daglig lobbyister som jobber for en interesse som må veies opp mot andre interesser. Det er faktisk det som på mange måter er en politikers profesjon. Så lenge Bjarne Håkon Hansen i omgang med tidligere kollegaer er åpen om hvem han sender fakturaen til – så blir hans budskap selvfølgelig filtrert.

 

Jeg hadde i dag møte med en annen av Stoltenbergs tidligere statsråder; Karita Bekkemellem. Hun er nå direktør i Legemiddelsindustriens landsforening. Jeg forstår jo at hun nå ikke lenger representerer Aps velgere – men medlemsbedriftene som betaler lønnen hennes. Det betyr ikke at hennes synspunkter blir farlige eller uvesentlige. Tvert imot. Hun representerer interessen til en viktig næring med mange arbeidsplasser og en næring som lever av å gjøre folk friske. Min jobb er å veie disse interessene og synspunktene opp mot hva som er samfunnets interesse og best for pasientene. Slik var det også når Kristelig Folkepartis tidligere statssekretær Pål Christian Roland i Helsedepartementet hadde samme jobben.

 

Bjarne Håkon Hansens kunnskap og nettverk er selvfølgelig verdifull for interesser som selv ikke har denne kunnskapen og nettverket. Det er det de betaler for. Men jeg mener de ofte betaler en høy pris for kunnskap som er tilgjengelig for alle og som en kan få gratis ved rett og slett henvende seg til en politiker direkte. Jeg tror også her er ofte den enkleste det beste!

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Typisk “ola dunk”! Så er de her igjen, allviterne eksperter i alle former og fasonger, forståsegpåere i hopetall , en hysteriske (sp) politiker og alle andre med meninger. Hva har så Bjarne Håkon Hansen egentlig gjort? Ingenting! Mannen er jo for pokker på ferie og la han nå få lov til det da. Det debatteres i alle mulige kanaler som om dette skulle overgå selveste svineinfluensaen. La nå mannen få komme hjem fra sin sikkert etterlengtende ferie, og ikke døm han for noe han ikke har gjort. Det kan da vel ikke være forbudt å opprette et firma – eller hva? B.H.H vet sikkert hva han gjør og jeg er overbevist om at han vil innordne seg etter de lover og regler som gjelder for denne type oppdrag. Velkommen hjem Bjarne H. Hansen og lykke til med din nye jobb!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er bare tøys fra Lundteigens side og et av utrolig mange “stunt” fra hans side. Jeg hadde gleden av å sitte i kommunestyret i Øvre Eiker sammen med han – og det var mange kveruleringer der også…(!)
Om en politiker – statsråd eller stortingsrepresentant skal skifte beite og gå over til det private næringsliv, bør dette skje umiddelbart og ikke underlegges 2-3 års karantene som Lundteigen mener, dette vil avstedkomme at vedkommene ikke blir en aktuell kandidat, kunskapen er ferkvare og må benyttes før den går ut på dato…
wwiksaas@online.no

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først en takk til Bent Høie og Knut Arild Hareide for nøytrale og reale betraktninger rundt dette!
Dernest et hjertesukk – nok en gang flyr mediene i flokk og roper ulv – skal de aldri lære?
Og så litt Lundteigen – ganske fascinerende fra en mann som representerer en næring som ser ut til å leve i et evig samrøre mellom næring, organisajoner, politikk og tilsynsordninger!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00