av BentHBlogg | oktober 6, 2009  

Penger eller kvalitet i sykehusene?

Dagens Næringsliv skriver i dag at AP har fått gjennomslag i regjeringsforhandlingene for å åpne for større bruk av private sykehus. Begrunnelsen som Stoltenberg og Hanssen i følge DN bruker er at de har behov for å ha et bedre sammenlikningsgrunnlag for kostnadsutviklingen i helsevesenet. Det er et viktig og godt poeng.

 

For Høyre vil hovedbegrunnelsen for å ta i bruk mer private helsetjenester være å redusere helsekøen og få folk raskere tilbake i arbeid. Men det er også andre viktige grunner. Det å sammenlikne kostnader og gi offentlige sykehus konkurranse er bare en av flere. Hvorfor viser vi alltid til kostnader i Norge når vi snakker om sammenlikning og konkurranse? Hva med å stille spørsmålet: hvem kan levere beste kvalitet for den delen av samfunnskaken vi vil prioritere til et område? Det er et spørsmål som vil bryte med en venstreorientert presses hovedtese: mer penger = mer kvalitet.

 

I sine innspill til de rødgrønne regjeringsforhandlingene skriver Legeforeningen:

”Men fra våre medlemmer får vi alarmerende mange tilbakemeldinger om at helseforetakenes oppmerksomhet i for stor grad er rettet mot bunnlinje og økonomiresultater. Legeforeningen mener kvalitet på helsetjenester må inn som en likeverdig parameter i utvikling, styring og ledelse av sykehus.”

 

Det er jeg enig med dem i. Da må også kvalitet være ett mer sentralt kriteria når en inngår avtaler med private sykehus og avtalespesialister. Hva med å lyse ut avtaler som har oppgitt pris ut fra erfaringstall på kostnad ved ulike operasjoner, og la private og offentlige sykehus konkurrere om kvalitet og fornøydhet hos pasienten?

 

Uansett hva en ønsker å oppnå ved å i større grad ta i bruk private helsetjenester – redusere ventetiden, sammenligne ressursbruk, eller sammenlikne kvalitet – så kan ikke de regionale helseforetakene både være eier av alle offentlige sykehus og samtidig være den bestilleren av private sykehus. Høyre har foreslått en rekke forandringer i dagens system for bruk av private sykehus og spesialister. Det er endringer som er nødvendige for å få effekten av regjeringens snuoperasjon. Nå når den ideologiske allergien mot private helsetjenester er kurert, bør det være uproblematisk å organisere bruken slik at effekten blir optimal?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00