av BentHBlogg | september 11, 2009  

Stem ved kirkevalget i Rogaland!

Når vi har lite å snakke om i familien Solvang og Høie tar vi opp diskusjonen om det er riktig å være medlem av Den Norske Kirke. Vi ønsker begge en åpen kirke som er mer opptatt av kjærlighetsbudskapet enn syndefallet – og et klart skille mellom kirke og stat. Men hva er den beste måten å påvirke på? Å melde seg ut – eller å være medlem?

 

Det er det store diskusjonstemaet. Det skal jeg ikke ta opp her. Jeg har landet på at det beste er å være medlem og delta i kirkedemokratiet.

 

I Rogaland har vi fått ny biskop. Erling Pettersen ble utnevnt av Regjeringen. Jeg er fornøyd med den nye biskopen, men mener at han ble utnevnt på feil måte. Kjetil Aano hadde fått det kirkelige votum (flertall i kirkens organer) og burde ha blitt utnevnt. Kirkestatsråden Trond Giske valgte å overse kirkens demokratiske råd. Det er den samme Kirkestatsråden som mener at demokratiet i kirken ikke er modent nok til å håndtere et skille enda! Men hvordan skal et demokrati bli modent, når de som deltar blir overstyrt?

 

Derfor er jeg veldig opptatt av at de som er medlemmer i Den Norske Kirke bruker stemmeretten. Hvis den bare blir brukt av kirkegjengerne vil kirken bevege seg lengre og lengre vekk fra flertallet av medlemmene. Da kan vi oppleve at flere synes det blir for ubehagelig å være medlem av en kirke som de er dypt uenig med. Vi må derfor benytte stemmeretten for å få et bispedømmeråd som ønsker den nye biskopen velkommen og gir ham spillerom til å skape en mer åpen og liberal kirke i Rogaland. Da vil vi oppleve at neste gang det skal oppnevnes biskop i Rogaland vil det kirkelige votum peke på den kandidaten som er mest i samsvar med medlemmenes oppfatninger.

 

Jeg vil derfor benytte begge mine stemmesedler på mandag – både den til Stortinget og den til kirkevalget. Stemmeretten til Stortinget vil jeg bruke for å sikre et flertall som er tydelige på å skille kirke og stat, den i kirkevalget vil jeg bruke for å få en selvstendig kirke som jeg vil føle meg hjemme i. Her er de fem kandidatene jeg vil rangere på mandag( det er også mulig å stemme søndag):

 

Einar O. Iversen

Berit Kopren

Bente Meling Kiosavik

Thor Bjarne Bore

Christian Andersen

 

Åpen kirkegruppe har kommet med sin anbefaling i Stavanger Aftenblad og alle disse er en del av denne anbefalingen.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stem stokk konservativt! En konservativ stemme er aktiv dødshjelp til den Lutherske staten og dens frigjørelsesprosess!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00