av BentHBlogg | august 4, 2009  

Hva mener egentlig Erik Solheim og miljøvernbevegelsen om transport langs kysten?

Miljøvernbevegelsen og Erik Solheim har grepet begjærlig grunnstøtingen til lasteskipet ”Full City” og bruker det uten bygsler i debatten om oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

 

”Full City” var på vei til Hydro på Herøya i ballast for å hente last. Dette skipets trafikk har ikke noen med oljevirksomhet å gjøre. De fleste skip som går langs norskekysten har ikke noen med oljevirksomheten å gjøre, men handler om transport av gods, varer og bulk. Sannheten er at det er en bred politisk målsetning å få mer godstransport over på kjøl. Det står for eksempel i Kyst- og fiskeridepartementets budsjettdokument for 2009: ” Regjeringa har som mål at hele landet skal ha en godt utbygd infrastruktur for sikker og effektiv transport. Det er også et viktig mål at mer gods skal transporteres på kjøl.”

 

Alle store utslipp som vi kjenner i Norge av olje som har nådd strandsonen handler om skipsforlis. I løpet av 40 år med oljevirksomhet har aldri oljeutslipp nådd land. Det er i forbindelse med transport av gods at skip går i kystnære områder. Det betyr at den store trusselen for mer oljeutslipp som forurenser strendene våre ikke er oljevirksomheten, men målsetningen om å få mer gods fra hjul til kjøl. Men dette er et bra klimatiltak, trafikksikkerhetsktiltak og trafikktiltak. Derfor må vi forbedrer beredskapen langs kysten betraktelig.

 

Da nytter det ikke å ha en miljøvernminister som tåkelegger disse forholdene ved å bruke en tragisk ulykke i kampen mot oljevirksomhet i nord. Han burde heller ha konsentrert seg om at den rødgrønne regjeringen fulgte opp tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen fra Høyre sine målsetninger om å bygge ut sikkerheten langs kysten.

 

Vi kan ikke på den ene siden bruke miljø som argument for å få mer transport langs kysten, uten at vi samtidig ruster opp beredskapen til å håndtere ulykker og forbedrer overvåkingen for å hindre ulykker.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tiltredes med den største fornøyelse!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rundt gamle kysvrak er det egne kolonier med fisk, et slags Atholl om du spør en dykker. Da er en plattform et atholl med fisk, men ikke noe vrak. Og alt kan nå legges på havbunnen om nødvendig med ei pumpe. Hvem av Norsjødykkerne har ikke vist at denne Kontinentalsokkelen er mye større enn hva den egentlige beregningen gikk ut på. Ubåter finnes det også i Farvannene for lenge siden, samt at en ubåt er faktisk utsturt me et ekko. Gutta der står med stoppeklokker og kjører siksak i fjorarmene de.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00