av BentHBlogg | juni 12, 2009  

Ikke akseptabelt med to sett regler!

 Jeg er bekymret for at vi i forståelsens navn har utviklet to sett standarder for hva vi aksepterer at barn blir utsatt for i Norge. Ett sett regler for etnisk norske barn, og ett sett regler for barn med innvandrerbakgrunn. Hvis vi lar det fortsetter svikter det offentlige Norge en ny gruppe – det vil i tilfelle ikke vært første gangen.

 

Saken der det er tatt ut siktelse mot en imam i Drammen er det siste eksempelet. Politiet sier at de har fått tips første gangen i 2002! Det er 7 år siden. Jeg tror ikke at politiet hadde ventet i 7 år før de reagerte hvis de samme anklagene kom mot en lærer eller søndagskolelærer for den sags skyld. Hvis barna var etnisk norske og foreldrene norske så tror jeg at de hadde grepet inn tidligere. Spesialist på barnerett og høyesterettsadvokat Mette Yvonne Larsen er svært kritisk til at politiet ikke har grepet inn tidligere. Det er jeg helt enig i!

 

Men dette eksempelet er dessverre ikke unikt. Human Rights Service (HRS) har i rapporten De Glemte Barna dokumentert at i skoleåret 2008/2009 var det i underkant av 4 000 bosattregistrerte barn/unge i grunnskolealder i Norge som ikke var registrert som elever i grunnskolen. Dette på tross for at det for få år siden var stor fokus på dette og skolene fikk plikt til å melde i fra til NAV hvis barn uteble i lang tid fra skolen. Jeg stilte spørsmål til Barne- og likestillingsministeren om hvor mange barn som var rapportert til NAV. Svaret var nedslående. 74 barn var rapportert til NAV. Hvis bare en fjerdedel av antallet i HRS sin rapport er riktig når det gjelder barn som er borte så er dette en skandale. Aksepterer lærere og skoler at innvandrerbarn blir borte fra skolen over lengre tid?

Når elevene ved Åsheim ungdomsskole har svømmeundervisning sitter flere muslimske jenter på sidelinjen uten å delta. Det har de gjort i nesten tre år – uten at skolens rektor var klar over det avdekket Adressa i Trondheim. Hadde vi akseptert det for etnisk norske jenter. Ikke lærer de å svømme – noe så kan være livsfarlig. Får de gym karakter? Gjør de det er det feil over de som faktisk deltar i undervisningen, gjør de det ikke så er det alvorlig i forhold til videre utdanning.

Det vil være et stort svik mot barn med innvandrerbakgrunn hvis vi på bakgrunn av usikkerhet, kunnskapsløshet eller en liksom forståelse aksepterer at disse barna behandles annerledes enn etnisk norske barn. Det gjelder i skolen, av politiet, i barnehagene eller på sykehusene våre. Vi kan ikke akseptere at det utvikles to ulike standarder i Norge!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Et godt innlegg om noe som også opprører meg. Det fins ikke unnskyldning for å godta det som bl.a. politiet har gjort her.
Om barn utsettes for slik “oppdragelse” i sine opprinnelige hjemland så er det en sak – jeg mener ikke det er rett, men – der har de ikke en annen standard å sammenligne seg med iallefall.

Som innbyggere i Norge så vil de hele tida sammenligne seg med den behandlingen og de rettighetene norske barn får. Det blir derfor mye verre for disse barna når de opplever den urettferdigheten at norske lover som de blir lært opp til skal gjelde alle slett ikke gjelder akkurat dem.
Forstå det den som kan.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er jeg helt enig med deg i. Et veldig bra innlegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig med deg Bent.

Men dette er et resultat av at vi aldri har tatt tak i problemet.

Det er holdningen om at “vi kan ikke gripe inn der, det er jo rasistisk det”

Og vi lar dem utvikle seg segregert som i to standarder.

Det må snart bli slutt på dem og vi og det blir det bare hvis vi oppdras etter en felles standard grunnfestet i Norsk lov.

Ikke med noen endringer fordi de er sånn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00