av BentHBlogg | mai 20, 2009  

Norge skal ikke være et fristed for krigsforbrytere og torturrister!

Aftenposten melder i dag om syv personer som har fått opphold i Norge og som har hatt en sentral tilknytning til Taliban. Jeg reagerte i likhet med mange andre på at dette var mulig og tenkte at her har UDI tolket utlendingsloven alt for vidt. Jeg ble derfor svært overrasket når jeg slo opp i UDIs regelverk og fant Asylpraksis Afghanistan hvor det under overksriften ”Taliban” blant annet står:

 

”For å være utsatt for forfølgelse må man i utgangspunktet ha hatt en profilert, innflytelsesrik stilling, og eventuelt vært ansatt i administrasjonen under Taliban-regimet. Ledere og kommandanter på provins- eller sentralnivå og/eller de som har begått alvorlige overgrep kan være utsatt hvis de ikke har et innflytelsesrikt nettverk til å beskytte seg.”

 

Klarer kan det ikke sies at det å hatt en ledende stilling i Taliban og helst ha begått alvorlige overgrep teller til fordel når en søker om opphold på beskyttelsesgrunn i Norge.

 

Disse retningslinjene er godkjent av regjeringen! I dag var Stortinget preget av to saker; Aker høringen og Taliban saken. Det virker på meg som Statsråd Andersen har sover i timen i begge sakene. Både når han forhandlet med Røkke og når har godkjente disse retningslinjene.

I dagens runde i Stortinget om saken svarte Andersen at han ville bruke tid på å sette seg inn i de sakene som Aftenposten har trukket frem. Det må han gjerne gjøre. Men han burde ikke ha hatt behov for mye tid på å si at de retningslinjene som gjelder må endres. De fleste som leser dette forstår at det er uholdbart. Utlendingsloven er tydelig på at personer som har begått grove overgrep er ekskludert fra beskyttelsesregelen. Der er riktig nok kravet at det skal foreligge dom i saken. Men det kan jo da ikke være slik at når en asylsøker innrømmer grove overgrep – men har sluppet unna dom – belønnes med opphold!

Det neste problemet er at det virker som det ikke blir gitt informasjon videre fra UDI og UNE til politiet eller statsadvokaten i de tilfeller personer innrømmer å ha stått for krigsforbrytelser og tortur i asylintervjuet. Dermed så blir Norge er fristat for mennesker som vi etter internasjonale konvensjoner er forpliktet til å straffeforfølge.

I den siste tiden har vi fått mange saker som viser at den rødgrønne regjeringen ikke har kontroll på dette området. Det kan undergrave hele asylinstituttet og i neste omgang ramme de menneskene som faktisk har behov for vår beskyttelse.

Det er åpenbart for mye for Statsråd Andersen å ha ansvaret for NAV skandalen, pensjonsreformen, økende ledighet og asylpolitikken på en gang. Spesielt når han i tillegg må bruke tid på å forsvare feilene han gjorde i forrige jobb som næringsminister. Men til slutt er jo dette sjefens ansvar – så det beste er å skifte ut hele regjeringen i september!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er en del saker jeg ikke helt forstår… Bla. dette med Mullah og flere med.

En annen sake jeg heller ikke forstår så fryktelig my ev er dette: http://lillycraft.vgb.no/2009/05/20/fjern-rusmisbrukerne-fa-de-vekk/

Hva skal til for å få gjort noe med det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Err’e mulig???? Jeg trodde ikke hva jeg så, men takk for opplysningen. Dette vil jeg blogge på selv med henvisning til din.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Horrible retningslinjer.

Det er imidlertid ikke bare den norske regjeringa som er problemet.

Også den europeiske menneskerettighetskonvensjon går for langt når man legger opp til at folk aldri skal kunnes sendes tilbake om de risikerer dødsstraff.

Her bør det reforhandles for å få til en mer realistisk og fornuftig tilnærming.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00