av BentHBlogg | april 19, 2009  

Trussel om omskjæring skal ikke belønnes med opphold!

Aftenposten melder i dag at UNE gir opphold til familier med jentebarn som kommer fra land som aksepterer kjønnslemlestelse. Dette er søknader som i utgangspunktet er avslått fra UDI. Spesielt dreier dette seg om Somalia og Eritrea. I utgangspunktet land hvor mange såkalte grunnløse asylsøkere kommer fra til Norge.

 

Kjønnslemlestelse er uakseptabelt og forbudt i Norge. Vi har igangsatt en rekke tiltak, fra informasjon til lovforbud for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter som bor i Norge og som har foreldre fra land som praktiserer denne uskikken.

 

Begrunnelsen for UNEs vurdering er at jentebarna dermed har større beskyttelse mot kjønnslemlestelse i Norge, enn de har i opprinnelseslandet der dette blir i realiteten akseptert av myndighetene. Jeg mener at dette er å frata foreldrene deres personlige ansvar for å ikke mishandle sine barn. Faktisk verre enn dette; foreldre belønnes i realiteten på bakgrunn av denne skjulte trusselen.

 

Opphold i Norge er heller ikke en garanti mot kjønnslemlestelse. Hele grunnlaget for den Norske handlingsplanen mot kjønnslemlestelse er jo nettopp å hindre at nye jentebarn blir mishandlet. Men vi vet dessverre at vi ikke lykkes og at jenter tas med til opprinnelseslandet for å bli omskåret i ferien. Det er ikke en bærekraftig strategi for kampen mot denne uskikken og gi opphold i Norge.

 

Over 80 % av de som søker asyl i Norge kommer hit som resultat av menneskesmugling. Nå når det blir kjent at det å ha jentebarn og komme fra disse landene gir opphold i Norge kommer det til å bli en kraftig økning av tilstrømningen fra disse landene. Vi vet av erfaring at små justeringer av Norsk asylpolitikk raskt blir fanget opp av disse internasjonale kriminelle organisasjonene som står bak smuglingen.

 

Setter ikke regjeringen en stopper for UNEs praksis kan vi risikere at den største Somaliske byen i verden blir i Norge!

 

Vi kan ikke ha et system der UNE kan praktisere en asylpolitikk som går på tvers av Stortingets mening. Derfor må vi endre loven slik at Regjeringen kan instruere UNE i prinsippsaker.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00