av BentHBlogg | februar 11, 2008  

Gullkantet vrakpant i StatoilHydro

”Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.” § 4 i Diskrimineringsloven. Det betyr ikke at det er lov å diskriminere på grunnlag av andre forhold. Nå arbeides det med en generell lov om diskriminering som i større grad skal være basert på individuell oppfattet diskriminering. Dagens diskrimineringslovgivning bærer preg av at diskriminerte grupper har kjempet frem særlover som beskytter dem. Eksempler på dette er arbeidstakeres beskyttelse i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og gruppene nevnt over i diskrimineringsloven.

De såkalte ”gullpakkene” i Statoil får meg til å tenke at det kanskje er behov for en sterkere lovbeskyttelse mot diskriminering på grunnlag av alder. Kort fortalt har alle ansatte som ereller fyller 58 år i StatoilHydro fått tilbud om å slutte, mot 70 % lønn frem til pensjonsalder. Det er en frivillig avtale støttet av fagforeningene.

Tenk dere tanken om at StatoilHydro hadde blitt enige med fagforeningen om at alle kvinnene i selskapet som valgte å slutte i selskapet skulle få tre år etterlønn. Da tror jeg den rødgrønne regjeringen hadde vært mer opptatt av det, enn av navnet på det nye selskapet.

StatoilHydro er i ferd med å få et meget frynset rykte når det gjelder sin behandling av seniorene i selskapet. Nylig tapte de en rettssak mot en av sine seniormedarbeidere som ikke ønsket å slutte før han var 70. Selskapet valgte altså å gå til rettssak for å kvitte seg med ansatte – kun i bakgrunn av alder. Nå velger de å kvitte seg med 25 000 års kompetanse – ved å sikre nedbemanning kun på bakgrunn av alder. De kunne lett ha valgt andre modeller – med samme reduksjon, og fortsatt frivillig for den enkelte ansatte. Men, åpenbart oppfattes alder som et greit kriteri for å definere medarbeidere som de minst verdifulle. For det er jo det dette egentlig dreier seg om.

StatoilHydro er ikke alene om å gjøre dette. Det spesielle er jo at også fagforeningene stort sett også støtter denne type løsninger. Skyldes det at fagforeningene historisk har oppfattet en tidligst mulig pensjonering utelukkende som et gode? Det er vel neppe tilfellet lenger, og kanskje heller tvert imot. Mange av dagens seniorer har hatt et mindre fysisk krevende arbeid, har god helse og har kontinuerlig videreutdannet seg. Men fortsatt aksepterer vi at mennesker som i svært mange tilfeller har 30 – 40 år igjen å leve, slutter i arbeid. Mange av disse vil arbeide lenger – men opplever ”tilbud som er for gode til å si nei til” som en klar beskjed om at de ikke er ønsket lenger.

Jeg tror StatoilHydro kommer til å oppleve at alder som kriterie for nedbemanning var en stor tappe. Jeg tror også samfunnet snart vil sette foten ned mot denne formen for diskriminering. Det første steget mot dette vil være å fjerne alle særaldersgrenser som finnes i lovverket, og så etablere en antidiskrimineringslov lov som sterkere beskytter individet mot diskriminering. Der må diskriminering på bakgrunn av alder også bli forbudt – selv om vrakpanten er gullkantet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Dette er helt supert for oss uføretrygdede :)

Nå er det snart flere arbeidsdyktige som ikke jobber men mottar såÅsi full lønn enn det er uføretrygdede her i landet så nå er det ikke lenger vi som er det store stygge trollet i statskassa lenger…. Vi er jo rene søtnosene i forhold vi…. spesiellt vi som er født/unge uføre som lever på en helt ubeskrivelig minimalistisk lavtlønn og aldri får mulighet til å følge samfunnet overhodet….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00