av BentHBlogg | juli 31, 2007  

Finnesand, Frp og sorteringsamfunnet

Hva var det egentlig Charlotte B. Finnesand tok til orde for?

Reaksjonene på Charlotte B. Finnesand sitt innlegg i Stavanger Aftenblad har vært sterke. Hennes eget parti har tatt avstand fra innlegget og hun har selv beklaget det.

Reaksjonene har spesielt vært knyttet til setningen: ”Jeg kan ikke se nødvendigheten av med viten og vilje å sette barn til verden som vi vet med sikkerhet vil komme til å koste samfunnet enorme summer i pleie, omsorg og utstyr.” Jeg reagerer også sterkt på dette argumentet. Det vitner om syn på enkeltmennesker som de fleste trodde var slått kraftig tilbake de siste 40 år.

I debatten er det imidlertid ingen som har satt fokus på hvilket standpunkt Charlotte B. Finnesand brukte dette argumentet for. Bakgrunnen for hennes innlegg var et nytt utspill i fra Nasjonalt senter for fostermedisin som ønsker å åpne for screening av alle gravide kvinner tidlig i svangerskapet. På den måten kan de gjennom identifisering av en ekstra nakkefold gi den gravide kvinnen informasjon om at barnet sannsynligvis har en kromosonfeil før grensen for selvbestemt abort. Dette gjøres i dag i Danmark.

I Norge setter bioteknologiloven en stopper for dette. Er hensikten med en undersøkelse av fosteret å finne denne type avvik så omfattes det av kriteriene for fosterdiagnostikk. Uavhengig av hvilken metode som brukes. Det tilbudet som gis om ultralyd undersøkelse i svangerskapskontrollen har som formål å fastsette termin, vurdere morkakens plassering, se om det foreligger flerlingesvangerskap og vurdere hvordan fosteret utvikler seg. Får helsepersonellet mistanke om andre forhold i forbindelse med denne undersøkelsen så skal kvinnen henvises til egne godkjente institusjoner.

En av grunnene til at flertallet i Stortinget den gangen valgte å lovregulere fostermedisin med utgangspunkt i hensikten med undersøkelsen, istedenfor metoden som ble bruk – var blant annet nettopp for å hindre den utviklingen Charlotte B. Finnesand tar til orde for i sitt innlegg. Vi ønsket ikke å skape et sorteringssamfunn gjennom en screening av alle gravide kvinner.

Jeg er glad for at politikere både fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet tar avstand fra Finnesand sitt argument for screening, men spør meg samtidig om dette også innbærer at de siden sist har endret standpunkt til det Finnesand argumenterer for? I forbindelse med behandlingen av Bioteknologiloven var disse to partiene imot den endringen som resten av Stortinget sto bak. Det er også disse to partiene som har kjempet frem den nye endringen i bioteknologien som åpner for testing av befruktede egg før de settes inn i livmoren. Blant annet for å unngå alvorlige arvelige sykdommer.

Alle ser at Finnesand har gått langt over streken i sin argumentasjon, men jeg savner tilsvarende reaksjoner på at hennes eget parti i faktisk politikk sørger for et lovverk som i større grad fører oss inn i sorteringssamfunnet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Enig. En klargjøring av hvordan det faktisk er idag, var fraværende i debatten.

Det var enklere å hisse seg opp over et innspill fra en politisk nobody.

Så meldte hun seg ut.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00