av BentHBlogg | mai 5, 2007  

Grunnlovsfesting av det lokale selvstyre

Høyres Landsmøte skal i dag ta standpunkt til om vi er for å grunnlovsfeste det lokale selvstyre. Landsmøtes komité som har arbeidet med uttalelsen ”Trygge lokalsamfunn” er delt på midten i saken. Et knapt flertall er tilhenger av grunnlovsfestingen.

Dette kan i utgangspunktet kanskje virke som et litt kjedelig tema, men konsekvensene er ganske store. Det er ikke ofte vår grunnlov fra 1814 blir endret. Men i denne Stortingsperioden vil ganske mange endringer bli gjort. For eksempel ble parlamentarismen innført i grunnloven i år, 103 år etter at Stortinget vedtok den. Lagtinget og Odelstinget er også avskaffet, mange år etter at den praktiske betydningen forsvant.

Den 31. mai skal Stortinget ta stilling til om også prinsippet om lokalt selvstyre skal grunnlovsfestes. Det er nå 170 år siden formannskapsloven ble vedtatt og i realiteten det lokale selvstyre ble etablert. Så langt har alle partiene utenom Arbeiderpartiet og Høyre varslet at de vil stemme for forslaget. Men det er ikke nok. Grunnlovsendringer krever som kjent 2/3 flertall. Derfor må enten Arbeiderpartiet eller Høyre pluss 5 representanter fra Arbeiderpartiet stemme for forslaget. Det innebærer at Høyres Landsmøte i dag i realiteten avgjør om grunnloven blir endret på dette området. Går Høyre for grunnlovsendringen er det liten grunn til å tro at Arbeiderpartiet alene vil stå imot og blokkere for denne endringen.

Derfor kan Høyres Landsmøte i dag bli historisk. Norge er det eneste landet som er med i Europarådet som har en skrevet konstitusjon som ikke har nedfelt dette prinsippet. Grunnlovsendringen vil ikke ha noen praktisk betydning for Norge i dag. Men det vil allikevel, som så mye i grunnloven, ha en stor symbolsk betydning. For et parti som tufter hele sin politikk på at samfunnet bygges nedenfra, vil det være rart om en ikke mener denne verdien er grunnlovsverdig. Høyre er jo imidlertid også et grunnlovskonservativt parti. Derfor blir dette en spennende votering. Følg med på landsmøteforhandlingene her.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Takk for oppdateringen!

Klart at dette blir historisk.

Varm hilsen fra Stavanger!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, og nå har Landsmøte vedtatt prinsippet! Høyre går inn for å grunnlovsfeste det lokale selvstyre hvis det får et reelt innhold og utredes skikkelig. Takk for hilsen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Personlig er jeg imot grunnlovsfesting, rett og slett fordi jeg mener det er nødvendig. Grunnloven er et meget viktig dokument som ikke uten videre bør forandres på, samtidig må man da også gå grundigere til verks enn mange har tatt til ordet for.

Skal man grunnlovsfeste det lokale selvstyre , må man også i detalj beskrive hvordan det skal se ut.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette kjempa me for i samen Bent – og me vant! Takk for i kveld – du gira opp stemningen – og me vinne valget!

ElinH

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00