av BentHBlogg | mai 4, 2007  

Erna – “The one and only” i klimapolitikken

”Erna, the one and only!” sa Jens Pikenes da han underholdt på åpningen av Høyres Landsmøte i dag. De var en god oppvarming til Ernas tale. For der løftet hun Høyre videre i klimapolitikken. Hun deltok ikke i en konkurranse om hvem som kunne si den høyeste prosentsatsen, men lanserte konkrete forslag til hvordan vi kan få til klimareduksjoner og ny fornybar energi.

Mens regjeringspartiene har sloss om hva som skulle være klimamålene, har Høyre jobbet med hva som skal være klimavirkemidlene. For Høyre er det åpenbart at Norge skal ta sine klimaforpliktelser, både i Norge og internasjonalt. Vi regner med at målsetningen er det som det er lettest å bli enige om i et nasjonalt klimaforlik. Utfordringen er å bli enige om virkemidlene og hvordan vi vil at Norge skal utvikle seg de neste årene.

Klimautfordringene er for viktige til at vi lar symbolene få styre. På venstresiden ser vi at de tror at bare det er vondt nok for oss som bor i vesten, så hjelper det de som har det verre enn oss. Den type selvpining virker sikkert på samvittigheten en kort stund, men virker ikke i miljøpolitikken. Det hjelper ikke resten av verden hvis vi blir fattigere, men det hjelper hvis vi bruker våre ressurser på å få mest mulig klimareduksjoner. Derfor er klimapolitikken både lokal, nasjonal og internasjonal.

Det nytter imidlertid ikke bare med tiltak for å redusere klimautslippene. Vi må også ha en politikk som gir oss tilgang til mer fornybar energi. Det er ikke realistisk å bygge energipolitikken på at vi i Norge ikke skal øke vårt energiforbruk, eller enda verre redusere det. Vi skal selvfølgelig føre en politikk for energisparing. Norge som i all hovedsak bruker fornybar energi til oppvarming har et spesielt ansvar for å være nøysom med bruken. Men vi må også ta ansvar for å være en viktig lokalitet for kraftkrevende industri. Nettopp fordi fornybar energi er billig og lett tilgjengelig.

Vår energi- og miljøpolitikk må ikke ha som konsekvens at kraftkrevende energi flyttes fra Norge til land som fyrer med urenset kullkraft. Da rammer vi både oss selv og jordens samlede klimautslipp.

Høyre deltar ikke i den rød-grønne symbolkampen i miljøpolitikken. Vår oppgave vil være å tvinge dem inn i et nasjonalt klimaforlik som inneholder en klima- og energipolitikk som gir resultater – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Godt innlegg, jeg er helt enig, og syntes det er bra at H ikke deltar i noe diskusjon om hvor mye her og der.

Det er viktig at vi får noe gjort, før det er for sent.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, nå haster det med tiltak som virker. jeg håper regjeringen nå følger etter Høyre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Ja, nå haster det med tiltak som virker. jeg håper regjeringen nå følger etter Høyre.”

Nei. Det haster virkelig ikke med tiltak nå. Det som haster er litt mer kritisk tanke om det man holder på med. Milliarder er i ferd med å bli brukt på anbefalinger som er politisk – ikke vitenskapelig utredet.

IPCC er ikke en nøytral organisasjon som utreder klimaspørsmålet. Den har et politisk styrt mandat, og fremmer forskning som utelukkende støtter det vedtatte mandatet.

Det er et ubestridelig faktum at til og med siste rapport fra IPCC WG1 som nettopp er frigitt, støtter seg på vitenskapelige resultater som forlengst er påvist feilaktige. Kritiske artikler og kommentarer som påviser svakheter i datagrunnlag og konklusjoner blir systematisk utelatt. I tillegg forlanger IPCC at den vitenskapelige rapporten skal tilpasses de politisk vedtatte konklusjoner i “Summary for Policymakers”.

Hvor komfortabel er representanten Høye med å gjøre vedtak basert på en så mangelfull vitenskapelig prosess? Det er utenkelig at stortingsrepresentanter ikke ville ha oppdaget svakhetene i IPCC prosessen, dersom man brukte en halvtime på faktasjekking. At du og kollegene er villige til å gjøre så vidtrekkende vedtak basert på så mangelfull informasjon er oppsiktsvekkende. Det ville ikke bli bygget en bro på en fylkesvei på så svakt datagrunnlag.

Men det er vel lettere å hive seg på stemingsbølgen enn å bli assosiert med FrP, som til tross for sine andre usmakeligheter faktisk har et vitenskapelig holdbart standpunkt i dette spørsmålet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

SV har annonsert at de vil kjøre knallhardt i valgkampen på et angivelig Erna-sitat på at klimapolitikk ikke er viktig ved etkommunevalg. Jeg har ikke sett / hørt dette sitatet, men hvis det har funnet sted, er det potensielt meget uheldig for Høyre. (Og dessuten veldig dumt sagt!) Jeg håper derfor at Høyre satser knallhardt på nettopp klimapolitikk i valgkampen for å ta brodden av SVs kritikk.

Eller: Egentlig er temaet alt for alvorlig for smålig partikrangel. Her må alle gode krefter stå sammen. Frp er og blir en vits i denne saken. De fortjener å steke i eget fett…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00