av BentHBlogg | april 22, 2007  

Forbud mot kjøp av sex rammer de prostituerte

Ut fra teorien om at vi forbyr det vi ikke liker er det riktig å forby kjøp av sex. Men jeg mener det er feil. Regulering av prostitusjon må først å fremst ha som hensikt å ha et regelverk som ivaretar hensynet til de prostituerte. Dermed er dette etter min oppfatning et mer praktisk spørsmål.

Selv er jeg nærmeste nabo til det såkalte ”hore-strøket” i Stavanger. Flere ganger har kvinnegruppen Ottar prøvd å ”stenge” denne trafikken med demonstrasjoner. Som beboer kunne jeg selvsagt ønsket at jeg slapp å bli sett på som potensiell kunde på vei hjem fra byen eller at bakhagen ikke ble brukt som ”bordell”. Men når vi flyttet hit viste vi godt at dette var byens ”hore-strøk” og at det hadde vært det i generasjoner. Dessuten må vi stille oss spørsmålet: hvis de prostituerte ikke står der – hvor kan de da stå? Hvis ingen vil ha dem i sitt nabolag, så blir de henvist til parker og områder utenfor byen. Da vil konsekvensene bli at de blir lettere utsatt for mer vold og at hjelpeorganisasjonene får en vanskeligere jobb.

Dette er også min tilnærming til et nasjonalt lovforbud. Det kommer ikke til å ramme de som kjøper sex, men de som av ulike årsaker må selge sex. Jeg velger å lytte til de som faktisk blir rammet av dette – de prostituerte. Konsekvensen av forbud blir at salget forsvinner fra bybildet – og dermed blir farligere for de prostituerte.

Er da løsningen å etablere lovlige bordeller og regulere sex handelen? Nei, jeg mener det også er feil. Jeg har som medlem av sosialkomiteen vært i Nederland og studert deres system. Jeg har snakket med de prostituerte, hallikene og bordelleierne. Konsekvensene av dere system er at de unge nye jentene får være på bordellene. Etter hvert som rusmisbruket eller alderen gir seg mer og mer til kjenne, så klarer de ikke lenger å betale for rommet på bordellet. Da forsvinner de ut til de kundene som ikke ønsker å være i et miljø som er åpent og rent. Dermed får du en gruppe prostituerte som faller helt utenfor.

Jeg mener ikke at det norske tilbudet for å hjelpe prostituerte er bra, men jeg mener at lovverket fungerer. De vi står igjen med er et sosialt problem. Sosiale problemer løses ikke ofte godt med juridiske virkemidler – men sosiale ordninger.

Faren med det som nå skjer i Norge er at vi tror at forbudet som det nå er flertall for på Stortinget gjør at vi løser dette problemet og glemmer å ta debatten om de sosiale løsningene. Dermed blir de prostituerte som må drive sin handel skjult for politiet – både rammet av kundenes vold og samfunnets manglende sosiale ordninger.

Jeg er redd for at Arbeiderpartiets Landsmøte har vært mer opptatt av egen samvittighet når de har vedtatt forbudet, en de prostituerte sin situasjon. Jeg håper prosessen frem til forbud vil ta så lang tid at vi får konkrete erfaringer fra Sverige på bordet før vedtaket fattes. Dermed er det fortsatt håp om at de prostituertes situasjon igjen blir det viktigste!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Den eneste grunnen til at det finnes prostitusjon er at det finnes kunder. De aller fleste av disse kundene er mennesker som av ulike grunner ikke klarer å skaffe sex sex på annen måte enn å betale for det.

Den åpenbare prostitusjonen er den vi ser.

Det er også en stor skjult kundemasse som ingen snakker om: Bevegelseshemmede. De har også behov for sex. Ikke alle er så heldige at beilerne flokker seg rundt dem. Deres eneste mulighet for sex er ofte å få besøk av prostituerte.

Men kanskje politiet kommer til å se gjennom fingrene med det dersom de oppdager en prostituert i en bil parkert på handicap-plass?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er hjertens enig i det du skriver.

Skulle ønske man hadde tatt seg mer tid til å utrede konsekvenser og også satt større fokus på/gitt mer ressurser til andre virkemidler.

Her virker det dog som man har valgt enkleste løsningen.

Mulig at jeg stemmer borgerlig for første gang i mitt liv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når man skal kriminalisere en næring bør man gjøre det riktig.

La oss et øyeblikk flytte fokus til narkotika:

Dersom man ønsket å innskjerpe vår narkotikalovgivning, ville det ikke virke litt pussig om man sa følgende:

Det vil være tillatt for alle å selge kokain, heroin og andre sterke stoffer på gaten og via internett, men – det er forbudt å kjøpe slike varer!

Altså tillatt å selge, forbudt å kjøpe, slik man nå legger opp til for prostitusjon.

Selvsagt må man kriminalisere alle ledd (selger, kjøper, formidler/bakmenn) eller ikke noen ledd i det hele tatt.

Det siste innebærer “legalisering”. Da kan man pålegge jevnlige helsekontroller, beskatte inntekt, innføre regnskapsplikt, trygd/pensjon på linje med annen næring.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, Høyre er imot forbud mot kjøp av sex. Vi må styrke det sosiale arbeidet mot prostitusjon og ikke minst det internasjonale arbeidet mot menneskehandel. Jeg er veldig skuffet over Arbeiderpartiets vedtak i dag. Spesielt etter at deres egen justisminister så klart har advart mot forbud.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er enkel politikk å forby problemet istedet for å løse det.

Det burde handle om mer enn å få bort gatehorene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#6 Bent Høie

Jeg forstår at din tid er verdifull, men det er min også. Det hadde vært fint om du gadd å ta deg ta bryet med å svare på kommentarene du får. Det gjør vi andre som blogger.

Du er hjertelig velkommen til å lese bloggen min, og jeg imøteser kommentarene dine.

Klem fra Starmite

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#1 Hei Starmite! Jeg svarer stort sett på de kommentarene som jeg er uenig i eller har synspunkter på. Til din kommentar så tror jeg ikke politiet har mulighet til å se gjennom fingrende med kjøp som foregår på handicapbarkering. Slik jeg forstår regjeringspartienes vedtak så blir det et totalforbud. Hvor sterkt politiet kommer til å følge dette opp er jo et annet spørsmål. Sannsynligvis så kommer de til å slå ned på “synlig” kjøp av sex. Det forsterker mitt argument.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00