av BentHBlogg | februar 20, 2007  

Ja til monarki, nei til republikk!

Det er godt å konstatere at ved Kong Harald V 70 års dag står kongehuset sterkt i Norge. Ved alle denne type anledninger kommer det frem en og annen republikaner som fremhever sitt prinsipielle syn, men som samtidig understreker sin sympati med kongefamilien. Bra er det. Hadde ikke monarkiet tålt en kritisk debatt, hadde det vært på tide å avskaffe det.

Norge trenger ikke noen endring til republikk. Vårt monarki og vår kongefamilie har sitt mandat fra den norske folk i 1905 og har siden det hatt folkets støtte. Kong Haakon VII var klok nok til å ønske folkets mandat før han sa ja til den norske tronen. Å stille opp som alibi for en republikansk Venstre regjering fremsto som en dårlig løsning, uten at folket hadde sagt sitt. Dermed hadde Kongen folkets støtte for sin posisjon. Han løftet den norske kongefamilien over det politiske spillet og der har de forblitt.

Vårt monarki har nå i over 100 år vist seg å fungere. Tre Konger har hatt folkets støtte og tilpasset monarkiet til sin tid. Jeg er overbevist om at det kommer også den fjerde til å gjøre.

Republikanerne fremhever hele tiden at de prinsipielt mener det vil være mer riktig med en folkevalgt president. Hvorfor det? Det vil trolig ikke være mulig å finne noen President som klarer å samle over halve folket bak seg. En president vil nødvendigvis måtte ha en politisk funksjon og dermed svekke Regjeringen og Stortingets makt. Alternativet til monarkiet i Norge bør ikke være en president, men en avskaffelse av ordningen med statsoverhode.

Men vi har i dag en ordning som fungerer, og som kjent er det dumt å fikse på det som går bra. Alle nye ideer og tanker om prinsipielle løsninger kan virke forlokkende, men ingen av disse har bevist sin fortreffelighet gjennom 100 års skiftende tider.

Kongehuset er nødvendig samlede symbol for alle som bor i landet vårt, de er gode ambassadører for landet ute og fremstår som forbilder for de fleste av oss. De representerer noe stabilt og evig i en tid der alt annet endrer seg raskt.

Så feiringen av Hans Majestet Kong Harald Vs 70 års dag er også en feiring av monark som ikke kan eksporteres, han er bare vår og han fungerer!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Helt enig med deg – og hvorfor skifte ut noe som fungerer så godt med en tvilsom politiker som statsleder?

Gratulerer med 70-årsdagen, kong Harald!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sverige fungerer da på en måte de også, og der har ikke kongen noen konstitusjonell rolle. Neste logiske skritt blir da å fjerne kongen helt. Vi trenger ingen president.

Ser ikke noe problem med det, kongehusets viktigste oppgave er å holde liv i Se&Hør og andre slike publikasjoner, samt sørge for at Kiki Sørum har noen hatter å klage på innimellom. DET, er jobben deres. Bort med dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enig med adolph. Bloggeren mener tydeligvis at kongehuset er i stand til å tilpasse seg skiftende tider – vel, dette kan de gjerne gjøre for meg, men da må de innse at å tilpasse seg vil si å avskaffe kongehuset.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er sosialist, ateist og monarkist, for jeg vil ikke ha Carl I Hagen som president. Jeg tror de kongelige er sosialister i hjertet, men det har de ikke lov å si!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#2 Jeg er ikke enig i at SE og Hør og lingende blader er avhengig av en kongefamilie. For det første ville de ha skrevet om denne familien – om den så var en avgått Kongefamilie og for det andre er det nok av andre kjendiser å ta av. #3 Skiftende tider trenger noe som er holdbart over tid og det er det Norske kongehuset. Det er fortsatt ønsket av folket.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med prinsippet om at ingen skal arve en tittel/stilling da, Høie? Kanskje ikke et veldig viktig prinsipp for mange av dere i Høyre, som tradisjonellt har vært flinke til å kjempe for en bevaring av det bestående samfunnshierarki, med økonomisk støtte fra noen av de som sitter aller øverst i hierarkiet( Rimi-Hagen osv. ). Men for oss som er opptatt av at alle skal ha like muligheter til utvikling og at man evt., utifra evner og kunnskap, skal kunne besette ledende stillinger i et samfunn, så er det selvfølgelig et problem at noen pga. flaks( eller uflaks? ), skal besette den aller høyeste stillingen i Norge. Det er selvfølgelig også et demokratisk problem. Representanter av/for folket skal velges! På samme måte som du selv har blitt valgt. For du som politiker ville vel ha protestert kraftig hvis f.eks. SV`s Hallgeir angeland hadde vært garantert Stortingsplass herfra til evigheten? Eller hva?

Nei, la rettferdigheten seire! Innfør republikk! Vi trenger ikke gjøre det på den tsjekkiske måten, hvor man jo har beskjeftiget seg mye med såkalt defenestrering opp gjennom historien. Men Kongehuset bør fratas enhver form for kontitusjonell makt, på en fredelig måte.

Uansett: Som til alle andre bursdagsbarn, Gratulerer til 70-års jubilanten!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#6 Ut fra den symbolske makt Kongehuset har i dag, synes jeg den makten ivaretas bedre av kongefamilien, enn av en President valgt av ett mindretall av befolkningen. Kongehuset er i dag i realiteten en klar beskytter for Stortinget og regjeringens demokratiske makt. En folkevalgt President ville ha krevd større politisk makt, på bekostning av Regjering og Storting. Alternativet til dagens Monarki er derfor etter min oppfatning ikke en folkevalgt President, men ikke noe statshoverhode. Da mister vi det positive dagens monarki representerer – og det mener jeg vil være uheldig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med å innføre Rikskansler?

Ordet har den rette ukarismatiske og byråkratiske valøren – som ville KLE en Norsk Statsleder.

President blir altfor flamboyant og fargerikt til å klinge bra når Norsk Lederskap entrer mikrofonstativet.

Hvem holder seg våkne når Norskmannen taler?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

§2.11-b.1.4. Om sopp på mønet av utedassen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kongehuset er et symbol på norge og norske kulturarv. Det kan sårt trenges å ha en identitetspåminner i disse og senere tider. Vi er stolte av norge, og kongehuset, flagget, slottet m.m. minner oss på nettopp det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt uenig. Vi lever i ett moderne samfunn, og kongefamilien gjør ikke annet enn og pusse opp hus, og shoppe. Helt bortkastet penger for oss som betaler skatten for dette tullet. Skikkelig gammeldags, og nå er det på tide at nordmenn skjønner opplegget, la oss velge selv. La oss få en president.

Så dumt og sitte og se på Mette Marit og Co. Hun har da ingen kongelig bakgrunn. Flaut syntes jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

nå er det sånn at for hver krone vi bruker på kongehuset, får vi over 2 tilbake, og etter en stund blir det alvorlig mye penger, så slutt å syt for skatten, den bør hvertfall ikke minskes, det er en av hovedgrunnene til at vi har det så godt her.

smak på ordet, bare ordet president lyser en mørk stygg framtid, for noe sprøyt, skulle vi hatt et annet navn på det ville det vært rikskansler for min del

presidenten blir vel mye mer omskrevet i se og hør en hva kongefamilien blir om det er det vi skal ha

en president utøver som vanlig mer makt enn regjeringen noe som kan føre til at landet vårt kan bli mer udemokratisk, er det det vi vil?

blir presidenten samlende som kongen, det tok harald lang tid før han ble vår gamle Olav, skal en president klare det på 4 år?

Norge fungerer godt med dem og man skal vel ikke endre det som går bra, sperr opp øya republikanere, det er deres plikt

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med å tenke litt utenfor den tradisjonelle boksen? Det synes å være et underliggende premiss at dersom monarkiet avskaffes til fordel for en republikk, så skal den evt. president ha samme funksjon som Kongen pr. i dag.

Dermed blir et av kronargumentet for monarkiet at ingen president vil virke “samlende nok”, eller ha den rette “symboleffekten”.

Hva med å avskaffe monarkiet og gå tilbake til den tredelingen av makten som grunnloven egentlig bygger på:

Et utøvende statsoverhode som velges av folket og selv utnevner sitt råd/regjering, et lovgivende, kontrollerende og bevilgende storting, og en høyesterett som tolkende/dømmende instans?

Motstanden mot et slikt system synes å bunne i tradisjonalisme: Vi er vant med parlamentarismen her i landet, og siden det er Norge som har det slik, så må det være det beste systemet.

Det har ofte vært innvendt mot grunnloven at parlamentarismen ikke er nevt der. Det må vel være fordi et slikt system aldri var påtenkt av datidens lovgivere.

Skrot monarkiet, gi ny grunnlov og få en reell tredeling av makten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, tenk om vi fikk selvopptatte Carl I. Hagen som President. Nei, takk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00