av | februar 4, 2007  

Vekk med botvangen!

EU har endelig reagert på Danmarks boplikt ordning og det kan få konsekvenser for Norge. Boplikten begrunnes ofte i to forhold: tvinge eiere av landbrukseiendommer å bo på eiendommen hele året og unngå at eiendommer som det var meningen skulle være boliger blir fritidsbolig.

 

Konsekvensene er at flotte eiendommer i distriktene både står ubebodde og til forfall. Grunnen er enkel. Hvorfor selge en eiendom som nesten ikke har verdi i dag, når den kan få en høyere verdi i fremtiden? De fleste som sitter på disse eiendommene har arvet dem og har bare alt å tape på å selge dem til ”gi bort” pris. Hvis boplikten ble fjernet – så hadde mange blitt attraktive eiendommer – både å selge og eie. De som kjøpte dem ville ha pusset dem opp – og kanskje etter hvert også flyttet dit. I det minste hadde det oftere vært lys i vinduene enn i dag. 

 

Jeg mener det er på tide å slutte å snakke om bolig og fritidsbolig. På samme måte som det er mer uklare skiller mellom jobb og fritid. Derfor vil salg av disse eiendommer til folk som vil bo flere steder både skape liv i bygda og tilføre viktige ressurser. 

 

Her er to som lever slikt: http://forbruker.no/bolig/article1624002.ece

 

Botvangen stammer fra en tid der en trodde at folks liv kunne styres av politiske vedtak og ”alle” jobbet 0800-1600 på en fast arbeidsplass – helst hele livet. 

 

Her kan du sjekke prisnivået på Norske landbrukseiendommer: http://www.gaardsbruk.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hva er din motivasjon Høie, for å være her med “røkla”? Er det fordi Høyre også ønsker å delta på denne arenaen, eller er det fordi du privat har ønske om å debattere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#1 arthur_park: Det er for å debattere. Jeg mener at blogg er og blir en viktig arena for å diskutere politikk. Dessuten gir deltakelsen her også et godt inntrykk av hva som engasjerer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

du har vel missforstått litt?

Boplikten er til for at folk heller skal selge eiendom til noen som vil bo der, enn at det forfaller.

I min kommune står det 22 småbruk ledige, 30 ungdommer har meldt sin interesse for å kjøpe flere eiendommene, eierne(arvingene) som bor i oslo eller bergen vil ikke selge. Mange av småbrukene er urørt de siste 15åra. Flere må pusses grundig opp, men alikavel vil ungdom bosette seg i bygda. OG BOPLIKT ER ENESTE MÅTE

I valgkampen blir innstramming av boplikt en nøkkelsak!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#3 Kristian: Jeg synes din historie forteller hvorfor jeg har rett. For vi har gårder som er ubebodde som folk vil ha. Men problemet er at eierne som ikke bruker eiendommene vil selge – som du selv skriver. Hva er grunnen til det? Jo, boplikten og konsesjonsloven som gjør at prisen de får for eiendommen er så lav at de heller sitter med dem. Hadde vi avskaffet boplikten og konsesjonsbestemmelsene på pris – da ville det blitt lys i disse husene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sammen med andre tiltak, inngår bo- og driveplikt i et samlet grunnlag som samfunnet/staten har funnet det hensiktsmessig å vedta/gjennomføre for å opprettholde bosetning. Å holde landbrukseiendommer i hevd og opprettholde kulturlandskapet er også en del av bakgrunnen for å ønske å opprettholde landbruksdrift på enhver liten knaus.

Opprettholdelse av bosetning uten næringsgrunnlag er et fenomen som har medført diverse merkelige fenomener, som skattelettelse, avgiftsreduksjoner/fritak og tilskudd.

Staten/storsamfunnet definerer altså viktigheten av å opprettholde bosetning i spesifikke geografiske-/topografiske-/strategiske områder ved å subsidiere OG å båndlegge bosetting. Dette gjøres fordi det naturlige/tidligere livsgrunnlaget, – forutsetningen for bosetting, ikke lenger er til stede.

Man kan si at noen får tilskudd for å bo/bosette seg der de bor/ønsker å bo, -fordi de syns det er så idyllisk/fint der.

En like naturlig løsning på utfordringen ville være at storsamfunnet initierte næringsvirksomhet, det er tross alt bortfall av naturlig/tidligere livs-/næringsgrunnlag som ofte initierer kunstige insentiver.

En nærliggende næringskilde er selvfølgelig ferie- og fritidsturisme.

Bo- og driveplikten, som i utgangspunktet skal bidra til å opprettholde bosetting, virker som en bremsekloss i forhold til en slik løsning, -og det er såvel besynderlig som beklagelig. La oss håpe det ikke ender fatalt, -DET vil i så fall være svært beklagelig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#2 Fint Bent, det er sikkert ok å kunne ta temperaturen i saker som boplikt og statskirke, agitere høyre-saker, rakke ned på politiske motstanderes mer eller mindre klønete utspill eller programmer.

Boplikt: Det er sikkert ikke ok for den fjellbonden som tidligere hadde ti kyr på båsen, på en gård som ikke lengere er drivverdig, at han må bo der – eller at hvis han skal selge, så må kjøper bo på en ikke-drivverdig gård.

Man leier ut jorda til de som ønsker å knipe seg fast, de som driver større. Så bruker man hjemstedet sitt som feriebolig. Det er kanskje hovedårsaken til at gamle gårdsbruk ikke blir solgt? Det sitter for mye historie i veggene, og stølen/setra kan bli attraktiv i fremtiden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#6

Først: Jeg syns det er flott at stortingsrepresentanter deltar i den offentlige debatten, -det er en del av det det de er betalt for gjøre.

At en del av den offentlige debatten foregår på debattforumer og blogg-ditto syns jeg også er positivt. Det er grasrotas inntog i den samme offentlige debatt.

Dersom man klarer å holde et akseptabelt saklighetsnivå på i bloggforum, -er det et framskritt, -og vi får en levende debatt hvor såvel gamle-gauder som Hvermansen kan forsøke å påvirke.

Så fra meg: Velkommen!

Så var det

“Så bruker man hjemstedet sitt som feriebolig. Det er kanskje hovedårsaken til at gamle gårdsbruk ikke blir solgt? Det sitter for mye historie i veggene, og stølen/setra kan bli attraktiv i fremtiden.”

Det er jo ikke det som er poenget, egentlig. Dersom man beholder en arvet eiendom av sentimentale eller hensiktsmessige årsaker, er jo det helt legitimt og greit. Poenget er at når man ønsker omsetning, møter man båndleggelse, -som gjerne forringer omsetningsverdien i forhold til nytte-/bruksverdien. Slik oppnår man at gårder/driftsbygninger/småbruk så og si “råtner på rot” i stedet for å bli tatt i bruk som eksempelvis ferieboliger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Boplikt handler ikke bare om å bo, men også om å betale skatt til det lokat samfunnet man tilhører.

Vil du synes det er riktig at, la oss si 30%, av bopelene på en liten plass står tomme om vinteren? Dettte er bopeler eid av mennesker som nyter godt av lokal samfunnet i ferier og om sommeren

På små steder som sliter med tilflytting synes jeg boplikt er bra. Det handler ikke alltid om hvem som kan betale mest for bopelen, men om dem om faktisk er interessert i å bidra til fellessamfunnet på stedet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror at turisme som inntektsgrunnlag kan bidra til å opprettholde bosetting, ja.

Det er bedre at det kommer neon pengesterke turister til stedet i deler av året, enn at hele samfunnet skal “rotne på rot” fordi ingen klarer å livberge seg der.

Som oftest bidrar feriegjester mer enn de “nyter godt av…” i forhold til lokalsamfunnet der de ferierer. Dersom man SATSER på turisme som et livsgrunnlag, kan man jo oppnå å leve bedre av det, enn av ikke å ro fiske….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#9 gamle-gauder: Takk for velkomsthilsen! Jeg er også enig med dine vurderinger om innvesteringer i fritidsboliger/bolig nummer 2 sin betydning for lokalsamfunn. #8 synne: Slik inntektsystemet for kommunene er så vil dette ha minimal betydning, dessuten bidrar jo disse positivt når det gjelder avgifter til kommunen, men hvis de bruker stedet som fritidsbolig så belaster de kommunen minimalt. Dessuten så må det jo være et mål for disse kommunene å fremstå som så spennende at folk etter hvert flytter dit. Men mange trenger kanskje en periode for å se om det fungerer. Dagens regelverk tar ikke hensyn til et samfunn der folks hverdag endrer seg raskt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fra dagens muntlige spørretime i Stortinget:

http://www.nesteklikk...

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#4

Grunnen til at folk vil bosette seg i distriktene er nettopp prisene, innover i større byer må man betale over 200 000 for en tomt. Eller flere millioner for et “hus”

Her kan man være heldig å få et småbruk med flere tusen mål utmark for en halv million.

Kommunene burde tatt over eiendomsretten på småbruk som står urørt i over ett år, og selge disse til en rimelig penge til ungdommer i kommunens bygder. Bedre kommuneøkonomi, bedre bosetning, alle er fornøyde, bortsett fra pengemakta som vil suge mest mulig ut av eiendommen.

Her i Sogn og fjordane er boplikt en viktig valgkampsak, det er vel strengt tatt kun frp og høyre som ikke er så ivrige, men så har vel ikke de to partiene så mye de skulle sagt i dette fylket heller.

Folk framfor penger!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Folk har åpenbart fortsatt en rørende tro på at boplikt har noe for seg. Jeg synes at Representantforslaget til Stortinget fra bl.a. Bent Høie er verdt å lese i så måte. Her er et eksempel fra virkeligheten:

Min kone bor i Oslo og er odelsjente til en slektseiendom på heia i Vest-Agder.

Eiendommen er i dag eid av hennes far og eldre slektninger, som ikke bor på eiendommen. Ved deres død utløses boplikt.

Bolighuset er forfallent og uten tiknytning til kommanele tjenester som vann, strøm og kloakk. Det er heller ingen skoler, barnehager eller noe som helst av tilbud innen 25km på humpevei.

Er det virkelig noen som tror at vi kommer til å flytte dit?

Det som kommer til å skje er at eiendomen vil bli tvangssolgt til offentlige myndigheter, og familien mister dermed den eiendomsmessige tilknytningen til slektas fiskevann, elgjaktlaget og ripsbuskene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00